De Marke jaargang 1994

De Marke 1994 nr 1

Mark1994nr1.jpgBekijk Mark1994nr1.pdf
  • Voorwoord
  • Inhoudsopgave
  • Quo vadis Liudgere?, H.W. Schut
  • Het ontstaan van de algemene begraafplaatsen te Brummen en Hall, J.A. de Ruiter
  • Grepen uit de geschiedenis van de N.H. gemeente te Brummen (deel 2), J.A. de Ruiter
  • Huize ‘Rhienderstein’ te Rhienderen bij Brummen, J. Harenberg
  • Boek in voorbereiding betreffende de oorlog 1940-1945 in de gemeente Brummen, P.H.L. Willemsens
  • 125 jaar geleden in marke-dorpen (deel 2) (M. Kobussen)
  • Loenen - Ontginning Loenermark: werkverschaffingsproject in jaren dertig, M. Kobussen