De Marke jaargang 1979

De Marke 1979 nr 1

Mark1979nr1.jpgBekijk Mark1979nr1.pdf
 • Voorwoord, G.W. Schut
 • Uitnodiging voor de jaarvergadering op donderdag 19-04-79 te Loenen
 • Jaarverslag over 1978, B. Derksen
 • Staat van baten en lasten over 1978
 • Fragmenten uit de geschiedenis van Coldenhove, het Veluws geslacht Boshoff en de papiermolens aan de       Coldenhovense beek, Th.P.G. Boshoff
 • De Gasthuismolen te Beekbergen
 • Tentoonstelling in Historisch Museum Marialust in Apeldoorn (Het hemels prentenboek: devotie- en         bidprentjes)
 • Klarenbeek (Hanekamp), G. Buitenhuis
 • Stichting ‘Vrienden der Geldersche Kastelen’, H. Phielix
 • Lezing over het dorp Brummen (W.J. Jappe Alberts), P.H.L. Willemsens
 • Onze voorouders voorspelden het weer door waarnemingen in de natuur (deel 2), M. Beker-Schuite
 • Vondst van brokken zandsteen te Hall bij rioleringswerkzaamheden, B. Derksen
 • Museumboek voor Gelderland / Noviomagus: Op het spoor der Romeinen in Nijmegen / Meester Hendrik Gerrit Steenbeek en zijn tijd / Kastelen en landhuizen in Gelderland (Buurman), B. Derksen

De Marke 1979 nr 2

Mark1979nr2.jpgBekijk Mark1979nr2.pdf
 • ‘De kerstening van onze streek’, lezing van M.W.H. de Weerd op 15-09-77

De Marke 1979 nr 3

Mark1979nr3.jpgBekijk Mark1979nr3.pdf
 • Verslag van de excursie naar Ammerzoden en Buren, J. Ploos van Amstel-Poppen
 • ‘Hardenberg’ in Eerbeek-Coldenhove?
 • Verslag van de lezing over mutsen en streekdrachten speciaal in onze streek (D.W. Woertman) door, B. Derksen
 • Brummen en omstreken (J. Craandijk), korte samenvatting (deel 2), H. Phielix
 • De geschiedenis van het landgoed ‘De Molenbeek’ te Eerbeek, W.J. Ruijgrok-van der Pol
 • Langs ‘de Straatweg’ in Oud-Beekbergen, G.B. Wolters
 • Een nieuwe brugge over de Beeke bij de Hagen (Beekbergen) (uit "Ons dorp")
 • Oude Gelderse kerken, M. Zegers  - K. de Boer
 • Van vlechtwerk tot baksteen (J.J. Voskuil), K. de Boer
 • Een gemeentelijke monumentenlijst in Brummen? R. van Beem
 • De Werkgroep Veluwse geslachten, B. Derksen
 • Beekbergen in oude ansichten
 • Bronnenvermelding van het artikel over het landgoed ‘De Molenbeek’ te Eerbeek, W.J. Ruijgrok-van der Pol