Publicaties, van blad tot boeken

  • Vereniging 'De Marke' bedient zich van meerdere manieren om de historische gebeurtenissen en verhalen uit de eigen streek over te dragen en onderling te bespreken. 
  • Verspreiding van het Mededelingenblad 'De Marke' met gevarieerde artikelen, voornamelijk geschreven door eigen leden. Dit verenigingsblad verschijnt nu driemaal per jaar: winter, voorjaar en herfst.
  • Het in stand houden en uitbreiden van een eigen bibliotheek, ondergebracht bij het CODA te Apeldoorn. Regelmatig worden nieuwe boeken, voornamelijk van regionaal belang, aangeschaft. Leden kunnen de boeken gratis lenen.
  • Incidenteel uitgeven van een boek op basis van onderzoek van eigen leden. Eind 2019 is bijvoorbeeld de Canon van Brummen & Eerbeek uitgebracht met ruime inbreng van een werkgroep van 'De Marke'. 
  • Informatie digitaal toegankelijk maken via deze website www.ohv-demarke.nl. Deze is inmiddels ook geschikt om informatie uit te wisselen via een tablet of smartphone.
  • Uitbreiding van het aanbod door middel van digitalisering van oudere tekstbestanden.
  • Via onderstaande knoppen zijn meer gegevens over deze vele soorten publikaties te vinden.