Foto's

 • Op deze pagina worden fotoverzamelingen getoond van de dorpen en hun omgeving waar de vereniging actief is.
 • Commentaren op de getoonde foto's en beschrijvingen zijn welkom via het contactformulier, dat rechtsboven op het scherm is aan te klikken.
 • Zie onderaan deze pagina een oproep om de fotoverzamelingen uit te breiden.

Albums / highlights

 

Meer foto's plaatsen? Stuur een voorstel op! 

 • Het hierboven getoonde overzicht van foto's wil de vereniging graag uitbreiden.
 • De fotografen en verzamelaars onder de leden worden daarom uitgenodigd:
  stuur een voorstel toe aan het website-team, emailadres

                      webteam@ohv-demarke.nl
 • Het gaat om een voorstel voor de plaatsing van één of enkele foto's.
 • Bedoeld voor een bestaande verzameling of voor de opening van een nieuwe fotoverzameling.

In het voorstel de volgende punten behandelen:

 • een toelichting geven op de toe te voegen foto's, met steeds: onderwerp, lokatie en jaartal van de opname;
 • melding maken of de foto's beschikbaar zijn, maar deze niet reeds toezenden;
 • melding maken of er beeldrechten/copyrights berusten op het materiaal;
 • eventuele andere bijzonderheden van belang voor plaatsing. 

Vanuit het webteam zal contact worden opgenomen met de inzenders om het voorstel te bespreken en later uitsluitsel te geven over plaatsing. Het plan is vooralsnog om de hierboven getoonde fotoverzamelingen per kwartaal aan te passen.