Over de Marke

Viering van het 45-jarig jubileum in beeld

In 2022 werd het 45-jarig bestaan gevierd van de Oudheidkundige Vereniging 'De Marke'. Een introductie tot het ontstaan en het werkgebied van de vereniging treft u iets verder hieronder aan.

Eerst krijgt u een beeld van de jubileumviering op 15 oktober 2022 die plaats vond  in 'De Vroolijke Frans' te Brummen. In het 'Oudheidkundig mededelingenblad De Marke' 2022, nummer 3 wordt ook verslag gedaan van het feestprogramma.

Vanaf aankomst was er ruimschoots gelegenheid om weer bij te praten bij gebak, koffie en thee. De voorzitter, Jan Loonstra, proostte even later met prosecco op onze gezondheid en op onze vereniging.

                                                  

 

          

          

          

 

                                               

                                     

                                     

Ondertussen werden de gasten getrakteerd op een buffet met koude en warme hapjes. Het duo Een & Ander bracht ons met zang en muziek terug in de jaren zestig. Anita bespeelde drie blaasinstrumenten en later nog de trekzak (accordeon), Erik speelde gitaar, beiden zongen voortreffelijk.  

               

               

Tenslotte verscheen het duo onverwachts als ouderwetse moeder met haar zoon op het toneel. De dialogen verliepen in de Saksische taal. Al met al werd het een dolle boel. Aan de lachsalvo's te horen hebben we er van genoten!

               

                

Na jaren van coronastilte, hebben wij er met elkaar een heerlijk feest van gemaakt.  

 

Ontstaan en werkgebied, een introductie

De Oudheidkundige Vereniging ‘De Marke’, kortweg OHV De Marke, werd in 1977 opgericht. In hotel Pijnappel te Klarenbeek vond op 20 januari 1977 een bijeenkomst plaats op initiatief van de heren J.W. Schut (Apeldoorn) en H. Berends (Loenen) in aanwezigheid van zestig belangstellenden uit de dorpen Klarenbeek, Hall, Eerbeek, Beekbergen en Loenen. Na een professorale voordracht over het belang van deelname van de bewoners van een streek in het regionale oudheidkundig onderzoek, werden het doel en de activiteiten van de nieuwe vereniging besproken en werd ingestemd met de oprichting, het lidmaatschap, een jaarcontributie van 15 gulden en de aanwijzing van een voorlopig bestuur. 

Het werkgebied van de vereniging breidde zich in de loop van de tijd uit tot acht dorpen: Beekbergen, Brummen, Eerbeek, Hall, Hoenderloo, Klarenbeek, Loenen en Ugchelen. Deze vormen nu de omlijsting in het logo dat voor de vereniging is ontworpen door het lid Bert Visser (Klarenbeek). De symboliek daarvan wordt door hem toegelicht in de bijlage onderaan deze pagina.

                           

Naast de acht dorpen uit het logo, kent het werkgebied diverse kleinere buurtschappen en dorpskernen, waaronder Coldenhove, Empe, Leuvenheim, Rhienderen, Broek, Cortenoever, Oeken, Tonden en Voorstonden - alle binnen de Gemeente Brummen - en onder andere Lieren en Oosterhuizen, liggend binnen de Gemeente Apeldoorn. Klarenbeek valt deels onder de Gemeente Apeldoorn en deels onder de Gemeente Voorst.

De leden vanuit het gehele werkgebied komen ook nu nog samen vanwege hun belangstelling voor de historie en cultuur van onze dorpen en bevolking. Die bijeenkomsten bieden gelegenheid kennis op te doen over onze streek en verbanden te ontdekken tussen heden en verleden.

Er stromen vele beken dwars door het gebied. Die ontspringen op de Veluwe en vinden hun weg naar de IJssel. De kracht van het stromende water werd al vroeg gebruikt om molens aan te drijven. Dat leidde tot het ontstaan van papierindustrie in deze regio, een bedrijvigheid die nog steeds van groot belang is. Zo worden tijdens lezingen, excursies of in geschreven teksten van de vereniging verhalen verteld over archeologische of historische onderwerpen, worden herinneringen opgehaald en waardevolle spullen verzameld en bewaard.

Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de digitale informatie die beschikbaar is, zoals uit diverse archieven. Deze website van OHV De Marke is ervoor bedoeld te grasduinen in de historie, activiteiten en publicaties van de vereniging.


Bijlage: Ontwerp van het logo

Om aan te geven dat de vereniging zich in Gelderland bevindt, is uitgegaan van de kleuren geel en blauw in de Gelderse vlag en het Gelderse wapen, waarin overigens zwart als derde kleur voorkomt. Om de verbintenis van het gebied van de vereniging weer te geven is er voor gekozen de dorpen (hier horen de buurtschappen natuurlijk ook bij) in een ‘blauwe’ ring weer te geven. De kleur blauw symboliseert ‘trouw’ en de ring een ‘oneindig’ lang voortbestaan of verbintenis. Binnen de ring bevindt zich een gele basis, welke ‘victorie’ ofwel ‘overwinnen’ symboliseert van de doelstellingen die de vereniging nastreeft. De naam ‘Oudheidkundige Vereniging De Marke’ en het oprichtingsjaar - ‘sinds 1977’ – zijn in donkerblauw weergegeven en de naam ‘De Marke’ is in het lettertype ‘Old English’ geschreven.