Actueel


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering maandagavond 22 april 2024.

Het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging De Marke heeft de eer zijn leden uit te nodigen voor de zeer belangrijke Algemene Ledenvergadering 2024.

Waar: Cultuurhuis Pater Dekker, H.A. Lorentzstraat 20, 6962 XL EERBEEK

Wanneer: Maandagavond 22 april 2024.

Tijd: Inloop 19.00 uur.  Aanvang vergadering 19.30.

 

De rode draad, die door de vergadering loopt, zal de continuering van de vereniging zijn.

 

Pauze:

Na de pauze verzorgen onze eigen leden Bert en Ina Visser uit Klarenbeek twee korte presentaties over Klarenbeek:

  1. De opkomst en ondergang van de Klarenbeekse Kopermolens.
  2. De coöperatieve Landbouwvereniging “Ons Belang” Klarenbeek tot en met de opening van “De Maalderij” op 9 februari 2019.

Tussen de twee presentaties een korte pauze.

 

Wij hopen veel Markeleden te mogen begroeten.

 


Vacatures Oudheidkundige Vereniging De Marke 

De Oudheidkundige Vereniging De Marke is actief in het gebied met ondermeer de plaatsen Beekbergen, Brummen, Eerbeek, Hall, Hoenderloo, Klarenbeek, Loenen en Ugchelen. Op dit moment zoeken wij:

Secretaris. Taak: Notuleren van bestuursvergaderingen, binnengekomen e-mails beantwoorden en verder verwerken.

Redactieleden voor het uitgeven van het Mededelingenblad. Taak: binnengekomen verhalen redigeren en opmaken, zodat de kopij naar de drukker kan.

Aanmelden kan via deze website, door invulling en verzending van een bericht vanuit de rubriek Contact,

of bij de secretaris a.i. Willem Klomp, e-mail: w.klomp10@kpnplanet.nl.

                           ____________________________________________________________

 

Digitale versie van blad De Marke beschikbaar 

 

Onder de knop Publicaties in het hoofdmenu kunnen gebruikers van deze site doorklikken naar het blad van OHV De Marke. Daar zijn alle artikelen in digitale vorm te lezen en bekijken die zijn gepubliceerd in het Mededelingenblad van De Marke vanaf de start in 1977 tot en met het jaar 2016. Daar zijn ook de inhoudsopgaven te vinden van de nummers die vanaf 2017 zijn uitgebracht.  

Dit digitaliseringsproject kwam tot stand met financiële steun van de provincie Gelderland en onder begeleiding van de coöperatie Erfgoed Gelderland en van Rozet/De Gelderland Bibliotheek. Het is een onderdeel van de productie van een nieuwe beschrijving en weergave van de provinciale historie onder de naam "Het verhaal van Gelderland", dat in de loop van 2022 in boekvorm zal worden uitgebracht.

Het bestuur hoopt dat deze nieuwe digitale bestanden een nuttige bron van informatie zullen vormen voor het opdoen van kennis en het verrichten van studie naar de historie van onze regio, ook voor de jongere generaties.  


Expositie Wederopbouwboerderijen in de IJsselstreek

Van 20 april tot 11 mei 2022 vond in de Openbare Bibliotheek te Brummen een expositie plaats over wederopbouwboerderijen, die aansluitend op diverse andere in de IJsselstreek wordt getoond. Een aantal leden van de Oudheidkundige Vereniging de Marke heeft in samenwerking met de Stichting IJsselhoeven een inventarisatie gemaakt van wederopbouwboerderijen langs de IJssel. In het gebied van De Marke betreft het twee boerderijen, de boerderijen aan de Piepenbeltweg 21 en aan de Weg naar het Ganzenei 10. 

De boerderij op de Piepenbelt is tussen 1945 en 1950 door de Stichting het Burgerweeshuis gebouwd als vervanging van de boerderij die in de Tweede Wereldoorlog in brand is geschoten. Inmiddels is deze al enkele malen verbouwd en particulier bezit.

De boerderij aan de Weg naar het Ganzenei, het Heyen, was oorspronkelijk eigendom van de familie Van Sytzama, maar is door Barones van Sytzama verkocht aan Staatsbosbeheer, met als voorwaarde dat de in Brummen zeer bekende vrijgezelle boer Hendrik-Jan Wassink daar tot zijn dood om niet kon blijven wonen. Omdat deze in januari 2022 op 96-jarige leeftijd overleden is, staat de boerderij nu leeg en wordt anti-kraak bewoond. Er wordt nog gepoogd deze boerderij op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen, omdat het een zogenaamd Doornroosje is, wat betekent dat er aan deze boerderij nooit verbouwd is. Uiterlijk is deze dus nog in de staat waarin hij gebouwd is. Van een gemeentelijk monument mag aan de buitenzijde niets veranderd worden.  

De expositie bestaat uit vier grote canvasdoeken van drie bij één à anderhalve meter, waarop documenten en foto’s afgebeeld zijn van een aantal wederopbouwboerderijen uit de IJsselstreek.

Algemene informatie over wederopbouwboerderijen
Tussen 1940 en 1945 zijn meer dan 9.000 boerderijen in Nederland verwoest. Er waren daardoor nieuwe boerderijen nodig om de voedselproductie weer op gang te krijgen. Tevens werden deze boerderijen gebouwd om de traditionele waarden en de vorming van een nationale identiteit te versterken. Daarbij stond modernisering van de landbouw voorop. Het ontwerp was er op gericht om alle bezigheden in een boerderij binnen één gebouw te concentreren.

Uiterlijke kenmerken van een wederopbouwboerderij zijn: rood pannendak met grote metalen lucht afvoerkanalen, en betonnen stalraampjes met een luchtspleet er onder. De plafonds waren niet meer van hout, maar van steen.

Veel informatie is te vinden in het boek: “Agrarisch erfgoed in de strijd tussen traditie en modernisering” van Sophie Elpers, ISBN 987.94-6209-461-2.