Actueel


Digitale versie van het Mededelingenblad De Marke beschikbaar 

Onder de knop Publicaties in het hoofdmenu kunnen gebruikers van deze site doorklikken naar het blad van OHV De Marke. Daar zijn alle artikelen in digitale vorm te lezen en bekijken die zijn gepubliceerd in het Mededelingenblad van De Marke vanaf de start in 1977 tot en met het jaar 2016. Daar zijn ook de inhoudsopgaven te vinden van de nummers die vanaf 2017 zijn uitgebracht.  

Dit digitaliseringsproject kwam tot stand met financiële steun van de provincie Gelderland en onder begeleiding van de coöperatie Erfgoed Gelderland en van Rozet/De Gelderland Bibliotheek. Het is een onderdeel van de productie van een nieuwe beschrijving en weergave van de provinciale historie onder de naam "Het verhaal van Gelderland", dat in de loop van 2022 in boekvorm zal worden uitgebracht.

Het bestuur hoopt dat deze nieuwe digitale bestanden een nuttige bron van informatie zullen vormen voor het opdoen van kennis en het verrichten van studie naar de historie van onze regio, ook voor de jongere generaties.  


Oproep

OHV De Marke heeft zich bij de Stichting IJsselhoeven aangemeld voor het project wederopbouwboerderijen. Het behelst het in kaart brengen van alle wederopbouwboerderijen in ons werkgebied. Dat zijn boerderijen gebouwd in of net na de Tweede Wereldoorlog ter vervanging van boerderijen die in die oorlog verloren zijn gegaan, terwijl er toch landbouw nodig was om voedsel te produceren.

Een paar voorbeelden in onze directe omgeving: het Heijendaal in Cortenoever en de boerderij van de familie De Ridder op de Piepenbelt. Zo zijn er nog een aantal meer. Van al die boerderijen wordt getracht zoveel mogelijk bijzonderheden te verzamelen, foto’s van originele bouwtekeningen, verhalen en ga zo maar door. Ook de gegevens van de verdwenen boerderijen spelen daarbij een rol. 

Er is een werkgroep gevormd die dit onderwerp gaat behandelen. De bedoeling is dat een reizende expositie wordt opgezet waarin de verkregen resultaten worden getoond.

Wij heten enkele vrijwilligers welkom, die zouden willen helpen met de opbouw en eventueel daarnaast ook als suppoost. Uw reactie graag naar Jan Loonstra, tel. 0575-562465. 

 

Veel activiteiten zijn door de coronacrisis vooralsnog opgeschort

Het coronavirus heeft uiteraard een grote invloed op de samenleving gehad en heeft dat nog, zo ook op de plannen die we als vereniging hadden en hebben:

  • twee lezingen waren gepland in het kader van 75 jaar bevrijding, voorbereid in samenwerking met de openbare bibliotheken: op 26 maart 2020 Henk Koopman over de V1 crash in Eerbeek, en op 16 april 2020 Jean Kreunen over de bevrijding van  Brummen. Beide zijn niet doorgegaan.
    In 2021 konden evenmin lezingen plaatsvinden. Zo moest helaas op 18 november 2021 de lezing van archeoloog Jasper Tuinstra over recente opgravingen bij Kasteel Nijenbeek/Voorst en aan de Vlijtseweg/Apeldoorn op een laat tijdstip alsnog worden afgezegd vanwege een nieuwe uitbraak van het coronavirus. 
  • Op 16 mei 2020 stond in onze agenda de jaarvergadering, waarin het bestuur verantwoording zou afleggen van zijn beleid in 2019, met aansluitend een lezing door een bestuurslid van de Stichting Oude Gelderse kerken.
    Helaas kon ook die avond niet doorgaan. In plaats daarvan is een brief gestuurd met meer bijzonderheden over het jaar 2019, vergezeld van verslagen van de penningmeester en de kascommissie en van een jaarverslag van de secretaris. Dit heeft zich herhaald in mei 2021. Ook een korte ALV op 18 november 2021 kon geen doorgang vinden.
  • Betreffende de excursies is aan de leden doorgegeven dat de middagexcursie, gepland op 13 juni 2020, niet kon doorgaan. Ook de jaarlijkse dagexcursie, eerder al geboekt voor 29 augustus 2020, moest worden afgelast omdat 1,5 meter afstand houden in een bus en bij de geplande bezoeken niet haalbaar was. Ook in 2021 was het nog niet verantwoord excursies te organiseren.  
  • Het uitbrengen van ons verenigingsblad ondervond in 2020 enige vertraging door een wisseling in de redactie, maar gelukkig is een vernieuwde redactie in 2021 actief bezig de publicaties met zorg voor kwaliteit en met regelmaat tot stand te brengen. 
  • Inmiddels is deze vernieuwde website in de zomer van 2020 ontwikkeld en in de zomer van 2021 uitgebreid met digitale bestanden uit het Mededelingenblad, waardoor we onze digitale informatie op een moderne manier kunnen uitwisselen, ook per smartphone of tablet.
  • Opbouwende kritiek, suggesties en tips voor deze website zijn hoe dan ook welkom. Onder het kopje “Contact” op het hoofdmenu is een formulier te vinden om opmerkingen te plaatsen, die van daaruit direct kunnen worden verzonden.