Actueel


 

De uitbraak van het coronavirus heeft een enorme invloed op de samenleving, zo ook op de plannen die we als vereniging hadden en hebben, zie het volgende overzicht:

 • twee lezingen in het kader van 75 jaar bevrijding, voorbereid in samenwerking met de openbare bibliotheken: op 26 maart 2020 Henk Koopman over de V1 crash in Eerbeek, en op 16 april 2020 Jean Kreunen over de bevrijding van  Brummen. Beide zijn niet doorgegaan.
 • Op 16 mei 2020 stond in onze agenda de jaarvergadering, waarin het bestuur verantwoording zou afleggen van zijn beleid in 2019, met aansluitend een lezing door een bestuurslid van de Stichting Oude Gelderse kerken.
  Helaas kon ook die avond niet doorgaan. In plaats daarvan is een brief gestuurd met meer bijzonderheden over het jaar 2019, vergezeld van verslagen van de penningmeester en de kascommissie en van een jaarverslag van de secretaris.
 • betreffende de excursies is aan de leden doorgegeven dat de middagexcursie, gepland op 13 juni 2020, niet kon doorgaan. Ook de jaarlijkse dagexcursie, eerder al geboekt voor 29 augustus, moest worden afgelast omdat 1,5 meter afstand houden in een bus en bij de geplande bezoeken niet haalbaar was.
 • Het volgende nummer van ons verenigingsblad heeft door alle commotie en een verhuizing wel vertraging opgelopen, maar gelukkig is de eerste editie onder verantwoordelijkheid van onze nieuwe redactie inmiddels verschenen en verspreid.
 • In het najaar is de tweede editie van het blad onder de leden verspreid, met onder andere een rijk geïllustreerd verhaal van de hand van Marguerite Tuijn over 'Jan Mankes, schilder in Eerbeek'.  
 • Inmiddels is deze vernieuwde website ontwikkeld, waardoor we onze digitale informatie op een moderne manier kunnen uitwisselen, ook per smartphone of tablet.
 • Het bestuur is nog op zoek naar een coördinator lezingen. De ervaring van voorgangers is dat het een zeer dankbare taak is, immers: een  goed georganiseerde en voorbereide lezing trekt veel dankbare toehoorders. Neem contact op met het bestuur voor vrijblijvend overleg.
 • Het bestuur is eveneens op zoek naar versterking van het team dat het onderhoud van de website verzorgt. Ook hiervoor geldt: neem contact op met iemand van het bestuur voor een nadere toelichting over de vereisten en voor vrijblijvend overleg.
 • Opbouwende kritiek, suggesties en tips over deze website zijn hoe dan ook welkom. Onder het kopje “Contact” op het hoofdmenu is een formulier te vinden om opmerkingen te plaatsen, die van daaruit direct kunnen worden verzonden.

Wij hopen in 2021 zoveel als mogelijk weer een start te kunnen maken met enkele van onze activiteiten. Los daarvan wensen wij al onze leden en lezers alle goeds toe met hun gezondheid en welzijn.