Verhalen

 • Op deze pagina worden verschillende verhalen gepresenteerd, sommige met een accent op dorpen of buurtschappen van de vereniging, andere met nadruk op inhoudelijke thema's.
 • Commentaren op de verhalen en beschrijvingen zijn welkom via het contactformulier, dat rechtsboven op het scherm is aan te klikken.
 • Zie onderaan de pagina een oproep om het aantal verhalen uit te breiden.

  

 

 

 

 

Meer verhalen plaatsen? Stuur een voorstel op!

 • De hierboven weergegeven verhalen wil de vereniging graag uitbreiden.
 • De schrijvers en documentalisten onder de leden worden dan ook uitgenodigd:
  stuur een voorstel aan het website-team, emailadres

                                 webteam@ohv-demarke.nl 
 

 • Het gaat om een voorstel voor de plaatsing van een verhaal van beperkte omvang.
 • Bedoeld voor een bestaande verzameling of voor de opening van een nieuwe verhaallijn.

In het voorstel graag de volgende punten behandelen:

 • een toelichting geven op het toe te voegen verhaal, met aanduiding van: onderwerp, lokatie en jaartal of historische periode;
 • melding maken of het verhaal beschikbaar is, maar dit nog niet toezenden;
 • melding maken of er auteursrechten berusten op het materiaal;
 • eventuele andere bijzonderheden van belang voor plaatsing.

Vanuit het webteam zal contact worden opgenomen met de inzenders om het voorstel te bespreken en later uitsluitsel te geven over plaatsing. Het plan is vooralsnog om de hierboven weergegeven verhalen per kwartaal aan te passen.