Verhalen uit of over Hall

 

De Hallse kerk

De oorsprong van de Hallse kerk voert terug naar de vroege middeleeuwen. Rond 794 bekeerde de rondreizende zendeling Ludgerus de dorpsbevolking tot het christendom en liet op de heidense offerplaats een houten bedehuis bouwen. In de 11e eeuw werd deze vervangen door een Romaanse kerk van natuursteen.

Omdat na 1150 de bevolking sterk toenam werd op de zelfde plek de huidige Laat-Gotische kerk gebouwd. De vroegste vermelding van deze kerk dateert van 1395. 500 jaar geleden, in 1515, vond er een huwelijksplechtigheid plaats tussen twee edellieden in aanwezigheid van hun families. De wapenschilden van de families Van Nassau, Von Lippe en vele andere adellijke families zijn nu nog te bewonderen op de triomfboog tussen schip en koor van de kerk.

Het meest bekend is de kerk echter om zijn interieur: de laat-middeleeuwse fresco's op de muren en de uitbundige gewelfschilderingen en de triomfboog met wapenschilden van adellijke families. De typische protestantse opstelling van de halfronde banken, geschaard rond de kansel uit de eerste helft van de 19e eeuw vormt nu een boeiend samenspel met de pre-reformatorische uitbundigheid van de schilderingen. Uit archeologische vondsten blijkt het dorp Hall zelfs nog veel ouder te zijn.