Doelstelling en activiteiten

  • 'De Marke' heeft als centrale doelstelling: het bevorderen van kennis van en belangstelling voor de historie en cultuur van onze dorpen en bevolking.
  • Het houden van circa vijf lezingen per jaar per toerbeurt in een van de dorpen. Er wordt geen entree geheven.
  • De vereniging houdt in de regel een keer per jaar een ledenvergadering, doorgaans gecombineerd met een lezing of demonstratie.
  • In het voorjaar het organiseren van een middagexcursie in de eigen streek.
  • In het najaar het houden van een boeiende dagexcursie, naar bestemmingen te bereiken per bus.
  • Verspreiding van het Mededelingenblad 'De Marke' met gevarieerde artikelen, voornamelijk geschreven door eigen leden; dit verenigingsblad verschijnt thans driemaal per jaar: winter, voorjaar en herfst.
  • Het in stand houden en uitbreiden van een eigen bibliotheek, ondergebracht bij het CODA te Apeldoorn. Regelmatig worden nieuwe boeken, voornamelijk van regionaal belang, aangeschaft. Leden kunnen de boeken gratis lenen.
  • Incidenteel uitgeven van een boek op basis van onderzoek van eigen leden.
  • Informatie digitaal toegankelijk maken via deze website www.ohv-demarke.nl.
  • Studieprojecten, soms in samenwerking met erfgoedorganisaties van elders.

Meer gegevens "over ons" worden gepresenteerd door te klikken op een van onderstaande knoppen, namelijk over de totstandkoming en werkwijze van 'De Marke', over de huidige organisatie, over de voordelen van het lidmaatschap tegen de geringe (!) jaarlijkse kosten daarvan, en tot slot een toelichting over het voldoen aan de eisen van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarmee een zorgvuldige omgang is geregeld met de persoonsgegevens van de leden.