De Marke jaargang 1987

De Marke 1987 nr 1

Mark1987nr1.jpgBekijk Mark1987nr1.pdf
  • In memoriam Jappe Alberts (1901-1987), B. Derksen
  • Geschenk
  • Archieven en archivarissen: "Wat doen we ermee?", J.A. de Ruiter
  • De Pomp op het Marktplein te Brummen, J.A. de Ruiter
  • Archeologische waarnemingen (Eerbeek) (deel 1), J. Coenraadts
  • Het waarom van de belangrijkheid van oude potscherven, J. Coenraadts
  • Informatie over de Bibliotheek Arnhem
  • Boekaankondiging: Mandegoed, schandegoed, H. Demoed
  • Bibliotheek van Oudheidkundige Vereniging ‘De Marke’: inventaris + supplement/aanvulling