De Marke jaargang 1988

De Marke 1988 nr 1

Mark1988nr1.jpgBekijk Mark1988nr1.pdf
  • Van de redactiecommissie
  • Marten Orges en zijn huis-, hand- en watermerk, G.D. Cornelissen de Beer
  • Het Leermolentje in Loenen, G.D. Cornelissen de Beer
  • Station Eerbeek, R.W.P. de Vries
  • Onderzoek naar de betekenis van de plaatsnamen van de Veluwezoom, D. Otten
  • Archeologische waarnemingen (Eerbeek: bakstenen (deel 3), J. Coenraadts
  • De vijftiende-eeuwse tegels van Laag-Helbergen, J. Coenraadts
  • Streekarchivariaat Oost-Veluwe, J. de Ruiter
  • Onderzoek bij Rhienderstein (Brummen-Rhienderen), J. Coenraadts