De Marke jaargang 1989

De Marke 1989 nr 1

Mark1989nr1.jpgBekijk Mark1989nr1.pdf
  • Jan Mankes (Eerbeek,1889-1920), R.W.P. de Vries
  • Het Snuifmolentje te Loenen, G.D. Cornelissen de Beer
  • De Loenense maalsteen, J. Coenraadts
  • Over de naam van de Ruitersmolen (Beekbergen), E. Frings-Huisman
  • Het Mis- of gaekoren, E. Frings-Huisman
  • Geschiedschrijver L. de Jong vergiste zich over Brummen, P.H.L. Willemsens
  • De gedaanteverwisseling van het Huis te Eerbeek in 1873, P. Broekhuizen
  • Uit de krant: In het Appenseveld bij Voorst, vierduizend jaar oude grafheuvels doorzocht op sporen uit verle   den, H. Nieuwenhuis