Foto Raadselrubriek

  • In deze rubriek worden enkele historische, 'raadselachtige' foto's getoond. Lezers worden uitgenodigd de oplossing van deze raadsels toe te sturen.
  • Deze keer worden twee foto's getoond van Foto Brouwer. Deze firma is opgericht in 1908 en nu gevestigd aan de Zutphensestraat 4 in Brummen. Inmiddels hebben drie generaties de zaak gerund.
  • Het fotoarchief van de zaak is in ruim een eeuw tijd flink gegroeid. Er komen ook afbeeldingen in voor waarvan de personen, gebouwen of landschappen niet meer te achterhalen zijn. Deze dreigen in de nevelen der historie op te gaan. Dat willen we uiteraard graag met vereende krachten voorkomen. 
  • Vul het contactformulier in dat rechts op het hoofdmenu te vinden is en stuur het vanaf PC, tablet of smartphone op. 
  • De uitkomsten worden maandelijks op deze plek van de website geplaatst. Mogelijk worden ze, in overleg met de redactie, later samengevat in het Mededelingenblad 'De Marke'. 
  • Klik op een foto voor een vergroting. Klik na het bekijken op de Esc toets (linksboven op het toetsenbord) om terug te komen op dit scherm:

  • Foto 1: Groepje bij auto met vaandel. In hoek van het vaandel lijkt het wapen van Brummen te staan: leeuwenklauw en bramentak deels zichtbaar. Wie, wat en waar?
  • Foto 2: Dit kan "huis Lettink" zijn; in ieder geval niet huis Lentink. Het huis is in Brummen niet meer te vinden; het kan inmiddels wel zijn afgebroken. Waar zou het gestaan hebben?

Oplossingen voor de raadselrubriek ...

Er zijn oplossingen binnengekomen voor het raadsel van Foto 2. Het huis is inderdaad afgebroken. Het had de naam "Huize Pithilia" en bevond zich in het buurtschap Rhienderen, op de Zutphensestraat 144 te Brummen. Op dezelfde plek bevindt zich nu (2020) een benzinestation van Tinq. Huize Pithilia stond tegenover het pand van de firma Ott in Rhienderen, waar nu café-restaurant "Het Zwientje" is gehuisvest. De bestemming van het perceel is dus helemaal gewijzigd. Geen wonder dat het moeilijk was dit pand terug te vinden.

Foto's waarop "Huize Pithilia" is afgebeeld zijn terug te vinden op de website van Erfgoedcentrum Zutphen . Klik na de opening op Onderzoeken/Beeld en Geluid en vul als zoekterm in "Pithilia". Acht foto's met toelichtingen tonen het pand en de omgeving. Merk op dat de naam later op de dakrand is aangebracht en dat er later eveneens een hekwerk op is aangebracht. Met dank aan de leden Bertus Straalman en Wim van Weteringen voor hun bijdrage aan deze oplossing.

Voor wat betreft Foto 1 blijft het raadsel nog wel voortbestaan. Ook daarvoor is hulp welkom.