persberichten

LEZING:                    De geschiedenis van de Hanze
Spreker zal zijn:          de heer Hans van Manen

Donderdagavond 17 oktober om 20.00 uur bij Restaurant Grand Cafe De Korenmolen, Kanaalweg 3 in Eerbeek.

De eerste vijf minuten een bijzondere ledenvergadering i.v.m. bestuursverkiezing.
 
Hans van Manen studeerde na zijn gymnasiumopleiding Engelse taal- en letterkunde aan de
Universiteiten van Amsterdam en Durham (UK).
In zijn werkzame leven was hij leraar aan Het Rhedens Rozendaal.
Hij had altijd grote belangstelling voor geschiedenis, hieruit kwam zijn studie over de Hanze voort.

We hebben allemaal wel eens van de Hanze gehoord, maar eigenlijk weten we niet veel meer dan
dat er lang geleden steden waren die succesvol handel met elkaar dreven.
Veel steden tooien zich nog altijd graag met de term Hanzestad.
Dat dit meer inhield dan het gebied van Doesburg tot Kampen zal de heer van Manen uitleggen,
evenals het hoe, waar en waarom van dit verbond van handelssteden.


Het bestuur van ”De Marke” hoopt u allen te mogen begroeten op donderdag 17 oktober 2019.
 
Introducés en belangstellenden zijn van harte welkom.
 
Indien u vervoer nodig heeft, kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden
(voor adressen en telefoonnummers zie ons mededelingenblad De Marke).
 
Onze volgende lezing zal worden gehouden op donderdag 21 november 2019.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
 
Jan Loonstra, interim coördinator lezingen

                                                                                
                    ---------------------------------------------------------------------------------               

 

De omkering van de IJssel
 
Geograaf Kim Cohen geeft op 25 oktober in de Pancratiuskerk in Brummen een lezing over de Omkering van de IJssel.
De IJssel. Die stroomt van Arnhem via Zwolle naar het IJsselmeer. Gewoon. Maar dat is niet altijd zo geweest.
 
Op 25 oktober vertelt geograaf Kim Cohen hoe dat zit. Waarom de IJssel stroomt zoals hij nu stroomt. En hoe het kan dat hij ooit de andere kant op stroomde. En hoe waarschijnlijk is het dat zoiets weer gebeurt?
 
Dr. Kim Cohen (1973) is docent/onderzoeker bij de Universiteit Utrecht, afdeling Fysische Geografie. Hij heeft onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de rivier de Gelderse IJssel. Het gedeelte van de IJssel tussen Dieren en Deventer is daarbij het sleutelgebied.
 
Hij neemt ons mee naar  de bevroren hellingen van de Veluwe, de Rijn en zijrivier de Berkel van 50.000 jaar geleden. En wat er dan gebeurt. Het spannendste is de periode tussen 300 en 1000 na Christus – tijd van overstromingen, missionarissen en vikingen - want dan ontstaat de Gelderse IJssel.
 
Iedereen is van harte welkom in de Pancratiuskerk, Kerkstraat 17 in Brummen. Het begint om 20.00, de zaal gaat om 19.30 open. Koffie, thee en taart staat klaar.
Kom op tijd om zeker te zijn van een zitplaats! De entree is vrij, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
 
 

 

 

 

 

 
 

 

           
 

 

 

 

                                                                                 
                                                       

 

 


 


 


l