persberichten

~~Oudheidkundige Vereniging “De Marke”
                         Beekbergen, Brummen, Eerbeek, Hall, Hoenderloo, Klarenbeek, Loenen, Ugchelen


                                      UITNODIGING: alleen voor leden.

Wanneer U geen lid bent, geef u alsdan nog op als lid en maak het lidmaatschapsbedrag over naar onze penningmeester.


Voor de middagexcursie op zaterdagmiddag 16 juni 2018  naar 
Papierfabriek  De Middelste Molen, Kanaal Zuid 497 – 7371 GL Loenen (Gld) .


                                                          Vanaf 14.00 uur worden wij verwacht.

 

Papierfabriek De Middelste Molen aan de Loenense Molenbeek maakt al sinds 1622 papier. Het is de
enige papierfabriek in Nederland die nog papier produceert op waterkracht en stoom en nog in de oude
staat bewaard is gebleven.
17 April jl. opende burgemeester Berends van de Gemeente Apeldoorn d.m.v. de stoomfluit het nieuwe
bezoekerscentrum. Hij zette hiermee een kroon op het werk van de Stichting Middelste Molen, die dit
museum momenteel exploiteert.

Tijdens de ontvangst met koffie of thee kunt u de informatiefilm bekijken, waarna wij groepsgewijs een
uitgebreide rondleiding krijgen.

 

 

 

Wilt u het aanmeldingsformulier uiterlijk 10 juni 2018 retourneren aan:

M.R.I. Fleur- le Rütte
Wedinkerf 11
6961MT  Eerbeek                  of onderstaande gegevens per e-mail sturen aan:  mri.fleur@outlook.com