persberichten

~~Oudheidkundige Vereniging “De Marke”
Beekbergen, Brummen, Eerbeek, Hall, Hoenderloo, Klarenbeek, Loenen, Ugchelen

UITNODIGING LEZING:
 
‘De bouw- en bewoningsgeschiedenis van het jachtslot Het Oude Loo’,
verzorgd door ‘Ridder van Gelre’  Huub Ummels

Het bestuur van ”De Marke“ nodigt u uit op dinsdag 30 januari 2018
in het Jeugdhuis, Beekbergerweg 16 te Loenen. Aanvang 20.00 uur.


Huub Ummels is oud beleidsambtenaar Cultureel Erfgoed van de gemeente Apeldoorn. Hij heeft uit-voerig studie gemaakt van de bouw en bewonings-geschiedenis van misschien wel het minst bekende kasteel in Gelderland, Het Oude Loo. Hij is een absolute kenner van de Apeldoornse geschiedenis. Zo schreef hij een groot aantal publicaties over de geschiedenis van de stad op de Veluwe, waaronder ‘Apeldoorn verleden tijd’.
Het is naar Huub’s mening van belang de kennis over dit middeleeuwse jachtslot uit te dragen.
De reden is dat dit oude jachtslot een lange Veluws-
Gelderse geschiedenis kent, voordat het in 1684 door de stadhouder van Gelderland en prins van Oranje Willem III en later ook nog koning van Engeland werd gekocht. Voordien werd het kasteel bewoond door Gelderse en Veluwse adellijke families. Lange tijd woonden er ook de Jagermeesters van de Gelderse hertogen.
De bouwgeschiedenis is redelijk bekend en dan vooral door bouwkundig en archeologisch onderzoek, uitgevoerd tussen 1969 en 1974 door de vermaarde kastelendeskundige Prof. dr. J.G.N. Renaud.

Introducés en belangstellenden zijn van harte welkom.

Indien u vervoer nodig heeft, kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden
(voor adressen en telefoonnummers zie ons mededelingenblad De Marke).

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,
Bert Visser, coördinator lezingen

 

www.ohv-demarke.nl
Secretariaat: De Pothof 97, 6971 HE BRUMMEN
Tel. :  (0575) 560227 ; email: info@ohv-demarke.nl
bankrekening :NL15ABNA04370.63.763 tnv OHV De Marke