Persberichten

~~

UITNODIGING LEZING:   Sprengen en beken op de Veluwe

De Oudheidkundige Vereniging ”De Marke“ nodigt u uit voor de lezing “Sprengen en beken op de Veluwe” op woensdag 18 oktober 2017, aanvang 20.00 uur, in Café Zalencentrum Kegelbanen Concordia aan Engelenburgerlaan 1 te Brummen.

De heer Jan van de Velde, voorzitter van de stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, kortweg de Bekenstichting, verzorgt voor de pauze zijn informatieve lezing “Sprengen en beken op de Veluwe”. U heeft al kennis kunnen maken met Jan van Velden middels een interessant artikel van hem in het afgelopen aprilnummer van ons blad over de Eerbeekse en de Voorstondense Beek.

Bossen, heide, heuvels en droge zandgrond horen bij het beeld van het Veluwse landschap. Stromend water op de Veluwe is minder bekend, maar zeker niet minder interessant. Het kristalheldere water stroomt door de Veluwse beken. Naast de twee natuurlijke beken gaat het daarbij om meer dan 150 sprengenbeken.

Deze gegraven sprengenbeken zijn zonder meer uniek. Met hun watertoevoer dreven ze in vroeger tijden de voor de economie zo belangrijke watermolens aan. Daarmee werd graan verwerkt en onder meer papier en koper geproduceerd. De Veluwe is nagenoeg het enige gebied in Europa waar deze gegraven beken voorkomen.

Tegenwoordig zijn er andere energiebronnen en maken beken en sprengen deel uit van ons nationaal cultuurhistorisch erfgoed.

Wij kunnen genieten van de prachtige natuur waarin ze voortkabbelen met prachtige flora en bijzondere diersoorten. Op tal van plekken op de Veluwe zijn nog watervallen te zien, soms nog compleet met eeuwenoude watermolens en wijerds.

De heer Maarten Veldhuis van Waterschap Vallei & Veluwe zal na de pauze vertellen hoe en waarom het destijds genaamde waterschap Veluwe het beekherstel aan de Eerbeekse Beek heeft opgepakt, dit in samenwerking met diverse partijen, maar ook waarom we nu opnieuw veel energie steken in het beleefbaar maken van deze prachtige sprengenbeek.

Het bestuur van ”De Marke” hoopt u allen te mogen begroeten op woensdagavond 18 oktober 2017.

Introducés en belangstellenden zijn van harte welkom.

Indien u vervoer nodig heeft, kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden
(voor adressen en telefoonnummers zie ons mededelingenblad De Marke).

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

Bert Visser, coördinator lezingen

www.ohv-demarke.nl
Secretariaat: De Pothof 97, 6971 HE BRUMMEN
Tel. :  (0575) 560227 ; email: info@ohv-demarke.nl
bankrekening :NL15ABNA04370.63.763 tnv OHV De Mark

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~~Interessante lezing over Sprengen en beken

REGIO.- Oudheidkundige Vereniging De Marke nodigt u uit voor de lezing ‘Sprengen en beken op de Veluwe’, gericht op de beken in Brummen, Voorstonden en Eerbeek, op woensdagavond 18 oktober 2017 in zaal Concordia aan de Engelenburgerlaan 1 te Brummen. De lezing begint om 20.00 uur.
De heer Jan van de Velde, voorzitter van de stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, kortweg de Bekenstichting, verzorgt voor de pauze zijn lezing “Sprengen en beken op de Veluwe”.
De heer Maarten Veldhuis van Waterschap Vallei & Veluwe zal na de pauze nader ingaan op het hoe en waarom het destijds genaamde waterschap Veluwe het beekherstel aan de Eerbeekse Beek heeft opgepakt, dit in samenwerking met diverse partijen, maar ook waarom we nu opnieuw veel energie steken in het beleefbaar maken van deze prachtige sprengenbeek.
Het bestuur verwacht dat het een interessante avond wordt en nodigt haar leden, introducés en belangstellenden van harte uit naar Brummen te komen.

Foto-onderschrift
Plezierig wandelen langs sprengenbeken.