Historie

Op 20 januari 1977 vond er een bijeenkomst plaats in hotel Pijnappel te Klarenbeek teneinde te komen tot oprichting van een oudheidkundige vereniging in het gebied van de dorpen Klarenbeek, Hall, Eerbeek, Beekbergen en Loenen.

Naast de initiatiefnemers, de heren prof. Jappe Alberts (Voorst) J.W. Schut (Apeldoorn) en H. Berends (Loenen) waren op hun uitnodiging nog 60 belangstellenden verschenen, die allen instemden met de oprichting.

Op 14 april 1977 was het ledental al gestegen tot 100. Er werd besloten het werkgebied uit te breiden met Brummen.

In de loop van de tijd werden er nog meer dorpen toegevoegd en thans omvat ons werkgebied 8 dorpen:  Beekbergen, Brummen, Eerbeek, Hall, Hoenderloo, Klarenbeek, Loenen en Ugchelen.

Op 1 januari 2014 telt de vereniging ca. 280 leden  - inclusief verenigingen en instellingen -, waarvan ca. 85% uit ons werkgebied.