Bestuur

Ons bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:   H.W. van Harreveld  
Secretaris:   G.J. Regelink  
Penningmeester:   C.N. Kuipers  
Leden:   W.T.M. Klomp bibliothecaris
    M.R.I. Fleur- le Rütte ledenadministratie
    B. Visser coördinator lezingen
       
Eindredacteur:   H. van Gijn