Hall

De oorsprong van de Hallse kerk voert terug naar de vroege middeleeuwen. Rond 794 bekeerde de rondreizende zendeling Ludgerus de dorpsbevolking tot het christendom en liet op de heidense offerplaats een houten bedehuis bouwen. In de 11e eeuw werd deze vervangen door een Romaanse kerk van natuursteen. Omdat na 1150 de bevolking sterk toenam werd op de zelfde plek de huidige Laat-Gotische kerk gebouwd. De vroegste vermelding van deze kerk dateert van 1395. 500 jaar geleden, in 1515, vond er een huwelijksplechtigheid plaats tussen twee edellieden in aanwezigheid van hun families. De wapenschilden van de families Van Nassau, Von Lippe en vele andere adellijke families zijn nu nog te bewonderen op de triomfboog tussen schip en koor van de kerk. Het meest bekend is de kerk echter om zijn interieur: de laat-middeleeuwse fresco's op de muren en de uitbundige gewelfschilderingen en de triomfboog met wapenschilden van adellijke families. De typische protestantse opstelling van de halfronde banken, geschaard rond de kansel uit de eerste helft van de 19e eeuw vormt nu een boeiend samenspel met de pre-reformatorische uitbundigheid van de schilderingen.
Uit archeologische vondsten blijkt het dorp Hall zelfs nog veel ouder te zijn.

**************************************************************************************************************************

CODA Museum exposeerde werk van beeldend kunstenaar Henk Peeters naar aanleiding van zijn overlijden.
op 13 april 2013 op 87-jarige leeftijd in zijn woonplaats Hall (Gelderland). CODA Museum in Apeldoorn heeft een aantal werken van Peeters in de collectie. Deze werken waren van 18 april tot en met 2 mei 2013 te zien in CODA.

Henk Peeters was een van de oprichters van de zogenoemde Nul-groep, een groep die hij begin jaren zestig van de vorige eeuw oprichtte met Armando, Jan Schoonhoven, Herman de Vries en Jan Henderikse. De werken van de Nul-groep kenmerken zich onder meer door het feit dat ze schilder- en beeldhouwkunst samenbrengen waarbij ook materialen uit het dagelijks leven gebruikt worden. Peeters maakte schuimplastic schilderijen, pirografiëen, refelectiedoeken, wattenobjecten en kunstgrasschilderijen. Daarnaast werkte hij met waterzakjes, afwasborstels, veren en koeienhuid. Een van zijn meer recente werken was Roodbont uit 2003; een schilderij annex object met een knallend bontwerk.
De Nul-groep zette zich af tegen de COBRA beweging en streefde naar objectieve kunst, ofwel kunst die van elke emotionele waarde werd ontdaan. Henk Peeters was de organisator en woordvoerder en had intensief contact met de Zero-beweging in Duitsland, Frankrijk en Italië. Hij schreef ook kritieken en stelde diverse publicaties samen. Ook initieerde en organiseerde hij Nul-tentoonstellingen in het Stedelijk Museum in Amsterdam. 

Henk Peeters werd geboren in Den Haag en studeerde in zijn geboortestad aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Hij was docent aan de kunstacademie in Arnhem van 1957 tot en met 1972.

CODA Museum heeft een aantal kunstenaarsboeken, werken op papier en twee beeldhouwwerken van Henk Peeters in haar collectie. Deze werken maakten in eerste instantie onderdeel uit van de Van Reekum collectie. Het Van Reekum Museum ging in 2004, samen met het Historisch Museum Apeldoorn, op in CODA. De opening in datzelfde jaar was niet alleen de start van CODA – met museum, bibliotheek en archief zoals we het tegenwoordig kennen – maar het was ook het begin van een nieuwe museumcollectie. CODA Museum heeft de brede verzameling van het Van Reekum Museum vanaf 2004 uitgebreid en aangescherpt door de nadruk te leggen op twee kerngebieden: beeldende kunst waarin papier de hoofdrol speelt en het hedendaags sieraadontwerp.
Henk Peeters | Kunstenaarsboeken, werken op papier en beeldhouwwerken |www.coda-apeldoorn.nl