Beekbergen

Nieuwe vierkleuren toeristenkaart van Beekbergen en omgeving

Onze vereniging kwam onlangs in het bezit van een "Nieuwe vierkleuren toeristenkaart van Beekbergen en omgeving", 1e druk, schaal 1:25.000.
Een jaartal staat er niet op vermeld, maar de kaart zal ergens in de jaren vijftig van de vorige eeuw gedrukt zijn.
De uitgever is BOEKHANDEL SCHAAPMAN, Arnhemseweg 534, Tel. 380, Beekbergen.
Nadruk is verboden, toch wil ik u graag deelgenoot maken van enkele teksten.

*****

Over het dorp Beekbergen
Een der merkwaardigste historische bezienswaardigheden van de Veluwe is de Ned.Herv.Kerk aan de Dorpsstraat uit de 12e eeuw. De kerk bezit een orgel welke geschonken is door Koning Willem I. Het orgel wordt nog steeds gebruikt en zal in 1956 of 1957 gerestaureerd zijn. In deze kerk bevindt zich het graf van de oudste Veluwse papiermaker Marten Orges.

De kerk is onder leiding van de koster der kerk op vastgestelde dagen en uren te bezichtigen, waarover inlichtingen bij de V.V.V.

In de omgeving van de kerk bevinden zich twee goede hotels n.l. "De Gouden Leeuw" en "Luctor et Emergo" waar men op de terrassen rustig kan verpozen.
Zie voor verdere gegevens de advertenties op deze kaart.

In het dorp aan de weg naar Loenen bevindt zich de muziektent, een door de burgerij zelf bekostigde moderne tent, staande in het Teixeira de Mattospark.
Gedurende de zomermaanden worden hierin concerten gegeven door zang- en muziekverenigingen.

*****

Naar de Hoge Veluwe
In Hoenderloo bevindt zich het nationale park "De Hoge Veluwe", een bezoek zeker meer dan waard. In dit park ligt het Kroller-Müller Museum.
Een folder met toegangsprijzen en openingstijden wordt U gaarne gratis verstrekt op alle V.V.V.-bureaux in de omgeving.

*****

Beekbergen als Toeristenplaats
Beekbergen beschikt, zoals ook duidelijk uit de plattegrond blijkt, over een uitgebreid net van wandel- en fietspaden. De te maken tochten en tochtjes strekken zich uit over een prachtig gebied van bos en heide en ook voor de liefhebbers van het platteland biedt Beekbergen keus van tochten in overvloed.
Dat Beekbergen zo gezocht is door vacantiegangers vindt mede zijn oorzaak in een groot aantal goede bungalowbedrijven, pensions, hotels en kamerverhuurders.
Voor iedere beurs is een geschikt onderdak te vinden, maar het blijkt telkenjare weer dat aanvragen in de eerste maanden van het jaar beslist noodzakelijk zijn om nog te kunnen beschikken over een goede keuze van adressen.
De Hotels, Café's en Restaurants in Beekbergen hebben een goede naam. Men kan er voortreffelijk eten en de consumpties zijn goed en bllijk in prijs.
In de lijst van aanbevolen adressen en de advertenties op deze kaart vindt U al een ruime keuze.
Bovendien is er een goede grote speeltuin "Het Veluws Eiland".

De kaart is overgebracht naar Coda Archief.